Novellekonkurranse FLUKT

Bokvennen forlag utlyser novellekonkurranse

Tema:

FLUKT

Vinneren mottar kr. 25 000,-


Bidrag sendes (kun epost) til flukt@bokvennen.no

[konkurransen definerer ikke hvordan «flukt» skal tolkes]

Det kan sendes én novelle per deltager.

Husk å oppgi kontaktinfo i mailen (navn, adresse, epost og mobil).

Bidraget må være på bokmål, nynorsk eller samisk.

Frist: 15. desember 2016, kl. 23.59

Juryleder: Håkon Øvreås

Juryen offentliggjøres i etterkant av fristen.

De beste bidragene vil bli samlet i en antologi, som utkommer i 2017
i forbindelse med offentliggjøringen av vinneren(e).

Antologien påmeldes kulturrådets innkjøpsordning for ny norsk skjønnlitteratur,
og alle bidragene valgt for utgivelse mottar andel av royalty.


Juryen står fritt til å velge at prisen skal gis til ett bidrag eller deles på flere bidrag
eller at det ved manglende litterær kvalitet på de innsendt bidragene ikke kåres vinner.

Alle bidragene anonymiseres før de blir vurdert av juryen.
Ansvarlig for konkurransen:
forlagssjef Gunnar R. Totland
 

Klikk denne linken for tips om sjangertrekk ved novellen.