Ngugi wa Thing'o til Litteraturfestivalen på Lillehammer

Ngugi wa Thiong’o regnes som en av de største nålevende afrikanske forfattere. 79-åringen, som ofte nevnes som kandidat til Nobelprisen, er aktuell med en romanen Elven som skiller på norsk, og et besøk til Litteraturfestivalen på Lillehammer. 

Forfatteren har levd mesteparten av livet i eksil fordi de kenyanske myndighetene verken tolererte innholdet i bøkene hans eller det at han etter hvert valgte å skrive på morsmålet kikuyu. Thiong’os forfatterskap ble sent tilgjengelig på norsk, men i vår viderefører SolumBokvennen forfatterskapet fra Hvetekornet (2015). Den viktige satsningen følges opp med romanen Elven som skiller. Historien utspiller seg i to landsbyer idet kristne misjonærer er i ferd med å innta dem. Misjonærene utfordrer det bestående og alle som bor der. Skal befolkningen følge europeerne, eller holde fast i det de har hatt hittil?

Oppveksten under kolonitiden i Kenya har hatt stor betydning for Thingo's forfatterskap. Han opplevde frigjøringskampene til Mau Mau i 1950- årene, og deretter ble kampen for kulturell og intellektuell frigjøring viktig for ham. I romanen Elven som skiller, som er aktuell i Reidulf Molværs norske oversettelse, skisserer Thiong’o tre mulig måter å møte kolonialisering på; den kan omfavnes, avvises eller imøtegås. Han gir ingen endelige svar på hva som er rett, men gjør utfordringene ved de ulike måtene svært tydelige for leseren. 

Les mer om Hvetekornet og Elven som skiller.