Leseutdrag: «Gud smiler» av Olav Duun

Til kjernen av Olav Duuns diktning!
 

«Jeg har alltid tenkt på denne romanen som Duuns mest erotiske.», sier Duun-ekspert Grethe Fatima Syéd om dagens klassiker og leseutdrag, Gud smiler
 

Det er ikke bare oversatte klassikere i katalogen til Solum Bokvennen. Olav Duun er en kjær forfatter vi de siste årene har valgt å sette ekstra fokus på, mye på grunn av forfatter og litteraturviter Grethe Fatima Syéds brennende engasjement for forfatterskapet. Syéd skrev doktorgradsavhandling om Olav Duun og i 2015 utga hun boken Olav Duun. Kunsten, døden og kjærlighetens dikter. Boken, som er en innføring i Duuns forfatterskap og en nyskapende nærlesing av sentrale tema i det, fikk veldig god mottakelse i media, samtidig som den åpnet for en tidvis het diskusjon om Olav Duuns aktualitet i vår tid. De to fremste ord-duellantene var Syéd selv, og Dag Solstad som erklærte «død over Duun» etter etter det mange mente var en svært selektiv lesing av hans verker. Debatten endte med at de begge i 2019 ble beæret med Klassekampens Neshornet-pris

Dagens leseutdrag er fra den noe mindre diskuterte Duun-romanen Gud smiler. Syéd fremhever kjærligheten som tematikk i romanen og da den «truende, farlige og uhørte kjærligheten» som tydelig er til stede. 

«Jeg har alltid tenkt på denne romanen som Duuns mest erotiske. Ikke fordi det er eksplisitte beskrivelser av de aller de handlingene; i så måte er romanen av kjent Duun-merke, der det er utelatelser når det kommer til direkte erotisk kontakt. Det er mer stemningen, noe som ligger bak, som gir dette inntrykket. Det ‘kriminaltekniske’ er rett nok viktig: at Gudrun ikke vet hva slags mann hun har festet kjærligheten til, men ivrer etter å få vite om han er morder eller ikke. Men det er ikke altoverskyggende; romanen lar seg godt lese uten at man er opptatt av å få løsningen på plot-konflikten. For mens kriminalgåten har et svar, har kjærlighetsgåten det ikke.» 

Sitatet er hentet fra den grundige og fine artikkelen «Olav Duun – Kjærlighetens dikter?» som Syéd har skrevet for Norsk litteratur­vitenskapelig tidsskrift.  

 

I Gud smiler er Duuns replikkunst og personskildringer på sitt aller beste. Den ene konstellasjonen avløser den andre, i et persongalleri som sentrerer seg rundt Justin og Gudrun og deres vei gjennom tilværelsen. Alle jakter på noe, enten det er penger, ære eller ro i sjela og det er ikke enkelt å vite hva som er sannhet og hva som er løgn. Når Justin og Gudrun kommer sammen, møtes død og kjærlighet, fortærende flammer, underslag og barnedød. «Ein snøplog går i land», sa Duun selv om romanen. Romanen ble nylig adaptert til teateret av Turnéteateret, som i 2019 reiste hele halve Trøndelag rundt. Otto Homlung hadde ansvar for manus og regi, og Asgeir Skrove hadde lagd ny musikk til stykket.

Gud smiler inneholder også et supert etterord av Oda Vige Helle hvor hun blant annet reflekterer over at 

«noe av det viktigste litteraturen kan bidra med er verktøy til å forstå oss selv, samfunnene våre og måten vi interagerer med hverandre på. De konkrete omstendighetene for problemene menneskene i Duuns roman her møter, har forandret seg. Men samtidig har de sosiale kodeksene og forventningene til mennesker på ulikt vis og i ulik styrke blitt videreført.»

Solum Bokvennen stiller oss bak dette. Duun til folket! 

 

Gud smiler og flere av Olav Duuns andre verker kan du kjøpe i din foretrukne nettbokhandel eller hos ark.no

Les mer om Olav Duun og våre andre utgivelser av ham her.