Bokvennen (BLM) blir Bokvennen (BLA)

Bokvennen Litterært Magasin endrer format fra tidsskrift til avis og bytter samtidig navn til BLA (Bokvennen Litterær Avis). I morgen, 15. juni, relanseres BLA som litteraturavis, med forfattere og kritikere, Brynjulf Jung Tjønn og Gabriel Michael Vosgraff Moro som nye redaktører. Sistnevnte har tidligere vært redaktør for Bokvennen Litterært Magasin i perioden 2010-2014.

BLA designes av Yokoland med illustrasjoner av Tim-Tek, og første nummer inneholder fyldige anmeldelser av utvalgte titler av vårens sakprosautgivelser, diktsamlinger, barne- og ungdomsbøker, essaysamlinger og matematikkpensum. I tillegg har Heidi Sævareid gjort en grundig lesning av ALMA-prisvinner Meg Rosoff.

«Tendensen til nedbygging av den seriøse kritikken i norsk dagspresse har særlig rammet den smalere litteraturen, for eksempel lyrikk og bøker for barn og ungdom», sier redaktørene, som mener sjanger mangfoldet er truet. «Det finnes få publikasjonssteder for kritikk av undervisningslitteratur. Det er behov for en arena hvor litteraturen blir grundig vurdert og hvor kritikere får mulighet til å gå i dybden og bruke plassen dette krever», påpeker redaktørene, som ønsker å skape en norsk avis inspirert av internasjonale forbilder som for eksempel The New York Review of Books.

I første nummer av BLA presenteres i tillegg nye dikt av Ruth Lillegraven, ny tegneserie av Inga Sætre og et svært aktuelt essay om  ukt av Simon Stranger, samt en føljetong: Stjernens time av Clarice Lispector. Andre bidragsytere er Sylo Taraku, Geoff Dyer, Lisa Aisato, Hanne Bramness og Håvard Syvertsen. BLA inneholder også helt nye faste spalter: Kristine Tofte analyserer, Gyrid Gunnes preker og Olaug Nilssen baksnakker.

BLAs redaksjonsråd består av: Christian Refsum, Hans Petter Blad, Heidi Sævareid, Gyrid Gunnes, Maria Navarro Skaranger, Olav Løkken Reisop, Pål Aasen, Kenneth Moe og Leif Høghaug.

Velkommen på lanseringsfest i bakgården i Universitetsgaten 14, onsdag 15. juni kl 19:00.

Bestill abonnement her.