Østerriksk pris til Arild Vange for oversettelsen av Peter Waterhouse’ (Krig og verden)

Oversetter Arild Vange har denne uken blitt tildelt en østerriksk oversetterpris for sin oversettelse av Peter Waterhouse’ (Krig og verden). Det er Statsminister-kontoret i Østerrike som deler ut den årlige prisen på 2200 Euro for spesielt godt oversetterarbeid fra tysk.

Arild Vange har jobbet som oversetter i over 20 år og har oversatt fire av de fem Waterhouse-utgivelsene som hittil er tilgjengelig på norsk. (Krig og verden) er blant disse den absolutt mest omfattende oversettelsen – et verk som betegnes både som eksperimentelt og som et kunstnerisk språkprosjekt.

«Arild Vange må ha stått overfor en formidabel oppgave da han skulle overføre alle slags bokstavrim, bilder og ordspill til norsk», skrev Steinar Sivertsen i sin anmeldelse av (Krig og verden) i Stavanger Aftenblad tidligere i år. Tildelingen av denne oversetterprisen viser at Vange har lykkes med oppgaven.

Leif Høghaug, tidligere redaktør i Solum Bokvennen, vektlegger at det er ekstra gledelig å bli belønnet med en pris fra originalens hjemland.

(Krig og verden) er en språklig krevende og eksperimentell bok, som oversetter må man investere mye, og eksperimentere også med det norske språket, sier Høghaug.

– Så klart det er hyggelig å få denne prisen, sier Arild Vange om tildelingen. Det er både en anerkjennelse for arbeidet man har lagt ned og en oppmuntring.

Vange har jobbet med oversettelsen i 10 år — like lenge som det tok Peter Waterhouse å skrive boken. Flere av de 20 tekstene boken består av, ble publisert i andre sammenhenger før de ble samlet.

– Den første teksten oversatte jeg i 2004, etter at jeg året før traff Peter Waterhouse i Trondheim under ÆÅ-festivalen. Da visste jeg ikke at den skulle bli en del av (Krig og verden), forteller Vange om begynnelsen på oversetterprosjektet.

Peter Waterhouse er en av Østerrikes mest betydningsfulle samtidsforfattere. Han studerte tysk, engelsk og filosofi i Wien og Los Angeles, og skrev doktorgradsavhandlingen sin om Paul Celans diktning. Han har skrevet et tjuetalls bøker, oversetter til tysk, og har mottatt en rekke priser for sitt arbeid, blant disse den høythengende østerrikske statsprisen, både som forfatter og oversetter.

– Waterhouse er en forfatter med særpreg. (Krig og verden) er en sjangeroverskridende blanding av essay, refleksjon, fortelling, dikt og dialog, som ikke finnes ellers i den norske eller tyske litteraturen, sier Vange, som i april 2016 deltar på et symposium i Wien, hvor åtte kjennere av (Krig og verden) samles for å diskutere boken.

– Det at det arrangeres et symposium om denne boken, viser hvor unik den er, poengterer Vange.

Solum Bokvennen Forlag gratulerer Vange med prisen.

 

Frem til mars 2016 er Arild Vange Stipendiat i Internationels Künstlerhaus Villa Concordia i Bamberg, Tyskland. 

Foto: Tobias Bohm