Voltaire

Voltaire (1694–1778), døpt François-Marie Arouet, var en fransk historiker og forfatter av essays og filosofiske avhand­linger. Han var viden kjent for sin skarpe intelligens og for
å være en tidlig og modig talsmann for menneske­rettigheter, inkludert religionsfrihet og frihandel.

Bibliografi