Veličković, Nenad

Nenad Veličković (f. 1962) er fra Sarajevo, og bor fortsatt i byen. Han har alltid drevet med litteratur og journalistikk, bortsett fra de fire krigsårene da han forsvarte sin omringede hjemby som soldat. Veličković har en doktorgrad om nasjonalisme i bosniske lærebøker. Likevel er skrivestilen hans langt fra akademisk, men levende, poetisk og personlig. Til daglig arbeider han som amanuensis ved institutt for litteratur ved det filosofiske fakultetet ved universitetet i Sarajevo, der han også tok sitt hovedfag og sin magistergrad. Veličkovićs bøker er oversatt til en rekke europeiske språk.

Bibliografi