Huysmans, Joris-Karl

Joris-Karl Huysmans het opprinnelig Charles Marie Georges og stammet fra en gammel hollandsk malerslekt, med Cornelius Huysmans som det mest berømte medlemmet. Huysmans studerte først juss, for senere å gå inn i innenriksministeriet, der han ble til 1897, da han gikk av med pensjon. I 1874 debuterte han som forfatter med en liten samling prosadikt, Le drageoir aux épices, i Baudelaires og Aloysius Bertrands stil. På denne tiden var naturalismen i ferd med å bli den toneangivende retningen i fransk litteratur, og Huysmans var blant de første i den unge generasjonen som sluttet seg til Flaubert, Goncourt-brødrene og Zola. I 1876 kom hans første roman, Marthe, en gledespikes historie, fulgt av Les soeurs Vatard (1879), en fortelling om to kvinner som arbeider i et bokbinderi. Hans mest berømte roman er Mot strømmen (À rebours) fra 1884 som skildrer en enkelt person, estetikeren des Esseintes. Denne romanen markerer et klart brudd med naturalismen, og fremstår i dag som det ultimate eksempelet på «dekadent» litteratur. 

 

Bibliografi