Broch, Hermann

Hermann Broch (1886–1951) var av jødisk her­komst og vokste opp i et Wien preget av en kunstnerisk og vitenskape­lig nyorientering som i løpet av noen tiår spredte seg vidt og bredt, ikke bare i Brochs eget Østerrike, men i hele Europa. Broch skal ha kommet inn i den wienerske litterære kretsen rundt 1917, og i 1918 debuterte han med en novelle i tidsskriftet Summa. Mest kjent er han for trilogien Søvngjengerne fra 1931–32, men vel så viktig for hans internasjonale ry var nok hans andre storverk, som her foreligger på norsk. Det er Sverre Dahl som har begitt seg ut på den faglige og kunstneriske utfordringen det er å gi Hermann Brochs «uoversettelige» roman norsk språkdrakt. Hermann Brochs Vergils død er blitt sammenlignet med James Joyces Ulysses, og Thomas Mann har karakterisert den som «et av de uvanligste og grundigste eksperimenter som noen gang er foretatt med romanens fleksible medium». Vergils død setter fokus på den tematikk som Broch hele livet skulle sysle med, nemlig det 20. århundrets verdikrise. Utvalgte verk: Die Schlafwandler (1931–32) Søvngjengerne (1968–69) – Pasenow oder Die Romantik 1888 – Pasenow eller romantikken 1888 – Esch oder Die Anarchie 1903 – Esch eller anarkiet 1903 – Huguenau oder Die Sachlichkeit 1918 – Huguenau eller sakligheten 1918 Die unbekannte Grösse (1933) Kitsch und Kunst (1933) Kitsch og kunst (1993) Der Tod des Vergil (1945) Vergils død (2006) Geist and Zeitgeist (1948) Die Schuldlosen (1950) De skyldløse (1975) Barbara und andere Novellen (1973) Barbara (1996) Hofmannsthal und seine Zeit (1974) Hofmannsthal og hans tid (1987) Die Verzauberung (1976)

Bibliografi