Vergils død

Forfatter: 
Pris: 
kr 398,-
Utgivelsesår: 
2006
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
446
ISBN: 
9788274881471
Språk: 
Originaltittel: 
Der Tod des Vergil
Originalspråk: 
Oversetter: 
Sverre Dahl
Omslagsdesigner: 
Aina Griffn

Storslått, kompleks, symfonisk – og samtidig nærværende, lyrisk, drømmende – er karakterisitikker som tas i bruk om Hermann Brochs ambisiøse romanverk fra 1945. Sammen med James Joyce, Robert Musil og Marcel Proust var Hermann Broch blant dem som fornyet romantradisjonen språklig, tematisk og strukturelt i første halvdel av det 20. århundret. 

Rammen om fortellingen er den romerske dikteren Vergils siste timer, og i beste stream-of-conciousness-tradisjon føres leseren fra Augustus’ flåte og landgangen i Brundisium via tilbakeblikk til Vergils liv, verk og tenkning. I denne sammenheng blir hans rolle som Aeneidens opphavsmann og Romas hoffpoet en kilde til en vedvarende indre kamp hos den døende kunstner. 

I et verk som langt overskrider sitt historiske motiv, trekkes usynlige linjer fra Vergils samtid til våre dager. Her møter et gjennomestetisert verdensbilde en brutal virkelighet. 

«… slik åpnet natten seg som et gap, revnet til­vær­elsens søvn; stumt spylt vekk var skumring og diktning, spylt vekk deres rike, slått i stykker drømmens ekkovegger, og forhånt av erindringens stumme stemmer, skyldbetynget og med brutte håp, overstrømmet av flommen, ført bort av den, sank livets altfor store oppbud ned til det rene intet. Det var blitt for sent, det fantes nå bare flukt, skipet lå klart, ankeret ble trukket opp; det var for sent.»