(Krig og verden)

Forfatter: 
Pris: 
kr 449,-
Utgivelsesår: 
2015
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
674
ISBN: 
9788274884748
Språk: 
Originaltittel: 
(Krieg und Welt)
Originalspråk: 
Oversetter: 
Arild Vange
Omslagsdesigner: 
monoceros

I (Krig og verden) følger vi Heinrich Cahusac fra han er barn til han blir voksen og etablerer familie. Selv om boka mangler et kronologisk handlingsforløp, er forholdet mellom Heinrich og hans foreldre, og senere hans barn og barnas mor, å betrakte som et fortellermessig nav. De tjue fortellingene består av scener, vandringer, samtaler mellom Heinrich og faren, moren, venner, forfattere, samt refl eksjoner rundt fi lmer, fotografi er og bøker – og ikke minst oversettelser.

Heinrichs barndom og ungdom er sterkt preget av forholdet til faren, som i sitt yrkesliv var etterretningso ser eller «spion». Faren for svinner, dukker opp igjen – og forsvinner. Sønnen vil vite hva, hvor, hvorfor, men faren kan ikke svare, kan ikke fortelle. Ikkesvarene Heinrich får fra faren, gjør ham særlig oppmerksom på det som ikke kan formidles og vekker interessen for å avdekke, avsløre, spørre og grave.