Duer i gresset

Forfatter: 
Pris: 
kr 328,-
Utgivelsesår: 
2005
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
185
ISBN: 
9788274881433
Språk: 
Originalspråk: 
Oversetter: 
Sverre Dahl
Omslagsdesigner: 
Aina Griffin

Da denne første av Koeppens såkalte «etterkrigstrilogi» (1951–1954) utkom, ble den møtt med uforståenhet og forargelse, bl.a. pga. dens formelle formgrep. I denne første av de tre romanene, som plasserer Koeppen i selskap med nobelprisvinnere som Heinrich Böll og Günter Grass, benytter Koeppen ikke bare en fremmedartet filmklipp- og montasjeteknikk; denne nærmest Joyce-aktige fireogtyvetimers beskrivelsen av en by en dag i 1949 var tung å svelge for et publikum som ennå var sterkt preget av nazitiden. Frykten for en ny krig har ført til handlingslammelse; både amerikanske okkupasjonssoldater og befolkningen for øvrig lider under den økonomiske og emosjonelle usikkerheten som preger landet. Romanen gir et tverrsnitt av aktuelle problemer i den første etterkrigstiden, fremstilt gjennom skjebnen til en rekke mennesker som lever og har sitt virke i München. Her er det imidlertid ikke mennesket som behersker tingene, men omvendt. Duer i gresset er blitt stående som et av den tyske etterkrigstidens første – og viktigste – eksempler på en sterkt polemisk og samfunnskritisk roman. Samtidig peker romanen langt ut over sitt konkrete motiv mot et mer allment fenomen vi også finner til andre tider og andre steder, nemlig når én markant tidsperiode er slutt og en ny er i ferd med å bli til.